Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden. Bij advisering houden wij rekening met de kennis die u heeft van financiële zaken en uw ervaring met financiële producten. Door ook rekening te houden met uw risicobereidheid kunnen onverwachte en ongewenste situaties worden voorkomen. Uw unieke eigenschappen op deze gebieden worden samengevat in een cliëntprofiel.

Daarnaast zijn wij bij het adviseren over impactvolle en complexe producten verplicht om informatie in te winnen over onze cliënten. De informatie moet geïnventariseerd worden voor zover het relevant is voor het advies (art. 4:23 Wft). Bij een aanpassing van het product moet het advies worden geactualiseerd of nieuw worden opgesteld.

Wij willen u derhalve vragen om het inventarisatieformulier en cliëntprofiel zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt het onderstaande formulier invullen, of het formulier downloaden (onderaan deze pagina) en dan invullen. Tot slot willen wij u verzoeken om naar ons gesprek een aantal (financiële) gegevens mee te nemen. De mogelijk relevante gegevens vindt u bij de checklist (onderaan deze pagina).

Kennis en ervaring

In welke mate bent u – of zijn jullie – bekend met het netto inkomen in geval van:

(Denk hierbij aan beurzen, rentestanden, wetgeving etc.)