Werkwijze

 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hanteert Den Dulk & Partners een efficiënte en gedegen aanpak.

Stap 1 Oriëntatie
Wij starten met een oriëntatiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om vrijblijvend met u te bespreken welke dienstverlening u van Den Dulk & Partners kan verwachten, en of dat aansluit bij uw verwachtingen. Tevens wordt tijdens dit gesprek voor uw specifieke situatie duidelijk waar de meerwaarde van ons kantoor ligt, en wordt de kostenstructuur toegelicht. Hierna kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Stap 2 Inventarisatie
Na de oriëntatiefase zullen wij met u de dialoog aangaan over uw (financiële) wensen, doelen, dromen en angsten. Vervolgens wordt uw huidige financiële positie (inkomen, uitgaven , hypotheek, pensioen, etc) geïnventariseerd.

Stap 3 Analyse
wij zullen de door u verstrekte informatie en documentatie analyseren en nagaan of uw huidige situatie is afgestemd op uw wensen, doelen, dromen, risicobereidheid en kennis en ervaring.

Stap 4 Advies
Op basis  van de gegevens uit de inventarisatie en analyse zal een gedegen en duidelijk financieel plan worden opgesteld waarin wordt geadviseerd over verschillende mogelijkheden om uw wensen, doelen en dromen te verwezenlijken. Daarbij wordt tevens een mondelinge toelichting gegeven.

Stap 5 Acties en bemiddeling
In het financieel plan komen actiepunten naar voren hoe u uiteindelijk uw (financiële) wensen, doelen en dromen kunt realiseren. Indien u dat wenst kunnen wij deze actiepunten voor u uitvoeren. Indien in het financieel plan het overzetten, wijzigen of aankopen van één of meerdere financiële producten wordt geadviseerd, kan Den Dulk & Partners u tevens van dienst zijn. Door ons dagelijks contact met de financiële markt weten wij scherp voor u in te kopen. Door de processen efficiënt te laten verlopen besparen wij voor u tijd en dus geld.

Stap 6 Beheer
Omdat uw wensen, doelen en dromen alsmede wet- en regelgeving kunnen wijzigen, is het van belang om uw financieel plan te onderhouden en aan te passen waar nodig. Om onze dienstverlening vorm te geven kunt u bij ons kiezen uit diverse soorten van serviceovereenkomsten, samen met uw adviseur bepaald u welke het beste bij u past. Wilt u vaker overleg dan in de overeenkomst is afgesproken, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.