Vermogensregie

 

Uw vermogen vormt een belangrijke basis voor uw financiële planning, het is erg van belang dat uw vermogen op een juiste manier georganiseerd wordt om gewenste doelen te bereiken. Wij laten u zien hoe uw vermogen het best verdeeld kan worden, voor nu maar ook voor in de toekomst.

Wij werken als 100% onafhankelijke partij samen met een aantal door ons geselecteerde vermogensbeheerders. We kennen deze partijen als onze eigen organisatie als het gaat om klantbetrokkenheid, prijsstelling en performance.

Vermogensregie begint met het opstellen van een financiële planning, waarin uw huidige financiële situatie en uw wensen en doelstellingen in beeld worden gebracht. Van daaruit coördineren wij alle aandachtspunten. Met u maar natuurlijk ook met de verschillende specialisten zoals de accountant, fiscalist, vermogensbeheerder, uw eigen bank of bijvoorbeeld de notaris.

Onze analyse geeft u een helder beeld van uw financiële toekomst. Overzichtelijk en in één oogopslag. Zodat u begrijpt hoe u er voor staat en hoe uw vermogen zich kan ontwikkelen. We geven bevindingen en suggesties waar u wellicht nog niet aan gedacht heeft, waarbij we uiteraard rekening houden met alle actuele fiscaliteit en mogelijkheden.

Uiteraard is vermogensregie en het opstellen van een financiële planning niet slechts een momentopname. Door continue monitoring en periodieke updates houden wij uw doelen scherp in de gaten. Uiteraard houden we daarbij rekening met veranderende (fiscale) regelgeving en geven we u adviezen om uw financiële situatie in optimale vorm te houden. Uiteraard is het uitgangspunt dan dat verdeling van het vermogen ook moet passen bij uw wensen en risicobeleving. Objectief en vanuit uw belang kunnen wij u begeleiden naar een vermogensbeheerder die bij u past.

Onderdeel van de samenwerking met de diverse vermogensbeheerders is dat wij (Den Dulk en Partners en de gekozen vermogensbeheerder) elkaar met uw goedkeuring informeren. Hierdoor kunnen wij periodiek uw actuele situatie toetsen aan het plan dat we samen opgesteld hebben. Proactief zullen wij u dan voorzien van een update en indien nodig zullen wij u uitnodigen om een herverdeling van uw portefeuille te bespreken.

Door de samenwerking met de verschillende vermogensbeheerders kunnen we de vermogensbeheerder aanbieden die het best past bij uw wensen. Bovendien kunnen wij door onze kennis en ervaring de aanbieder scherp houden en voor u de kosten laag houden. Zelf ontvangen wij geen vergoeding van de vermogensbeheerders waardoor we altijd objectief en vanuit uw belang blijven werken. We kennen de vermogensbeheerders persoonlijk en de lijntjes zijn dan ook kort. Kortom: vermogensregie in uw voordeel.