Financial Planning

Al uw financiele zaken onder 1 dak

Vermogensbeheer

Grip en controle op uw financiële toekomst

Fiscaal advies

Zowel persoonlijk als zakelijk
Home 5 Dienstverlening

Wat houdt financial planning & coaching bij Den Dulk & Partners in?

 

Ons financieel plan start met het luisteren naar uw verhaal, we maken een inventarisatie van uw huidige financiele situatie gevolgd door een analyse van uw inkomens- en vermogensontwikkeling. We sluiten af met een advies over hoe uw situatie geoptimaliseerd kan worden.

Om u goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij helpen onze cliënten hun (financiële) doelstellingen te verwezenlijken door ze hierin te adviseren en inzicht te geven in de mogelijkheden. Daarnaast adviseren en bemiddelen wij in diverse financiële producten zoals hypotheken, verzekeringen en vermogensproducten.

Kerngegevens
De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de dienstenwijzer. In de dienstenwijzer treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  Lees hier meer over de dienstenwijzer.

Onze dienstverlening
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hanteert Den Dulk & Partners een gedegen aanpak. Systematisch wordt alle informatie en benodigde gegevens verzameld en verwerkt tot een solide advies.  Lees hier meer over onze aanpak.

Hoe worden wij beloond
Vooraf spreken wij met u af waar onze dienstverlening uit bestaat en geven wij u een schatting van de kosten. Deze kosten zullen in combinatie met de wederzijdse rechten en plichten wordt vormgegeven in een offerte/opdrachtbevestiging. Deze kosten zullen wij rechtstreeks bij u in rekening brengen. In die situaties wanneer naar aanleiding van een advies door ons ook bemiddelt wordt in een schadeverzekering,, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoedt door de provisie die wij ontvangen van de financiële instelling. Deze provisie is dan verdisconteerd in de premie en/of rente die door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht.

Gemiddelde kosten en urenindicatie financieel advies
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde kosten en tijdsbesteding.

Dienst Uren indicatie Indicatie vergoeding
Kennismaking-/ oriëntatiegesprek  0,5 uur Vrij van vergoeding
Financieel Plan particulier
 Inventarisatie  3 uur   € 1.500
Analyse  4 uur
Advies incl. toelichting  3 uur
Financieel Plan IB-ondernemer
Inventarisatie  4 uur  € 2.100
Analyse  6 uur
Advies incl. toelichting  4 uur
Financieel Plan DGA
Inventarisatie  7 uur  € 2.850
Analyse  8 uur
Advies incl. toelichting  4 uur

De bovengenoemde tarieven zijn afhankelijk van de complexiteit per casus en gebaseerd op een gemiddeld aantal uren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe de informatie en gegevens worden aangeleverd (geordend en/of digitaal of in een schoenendoos), wat er allemaal moet worden uitgezocht en of er gesprekken met accountant of andere partijen moeten worden gevoerd.

In onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van de advies en bemiddelingsvergoeding  ten aanzien van verschillende financiële producten.

Product Advies Bemiddeling Combinatie
Hypotheek € 1.285 € 1.500 € 2.785
Levensverzekering € 150 € 200 € 350
Vermogensopbouw € 300 € 250 € 550
Arbeidsongeschiktheidsverzekering € 250 € 200 € 450
Losse advies uren
Financieel Planner € 150 per uur *
Assistent Financieel Planner € 95 per uur *
Administratieve Medewerker € 65 per uur *

Alle vergoedingen zijn indicatief, u krijgt voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst exact inzage in de hoogte van onze vergoedingen. Externe kosten zoals kosten van een eventueel benodigde bankgarantie of taxatierapport worden door de desbetreffende instelling bij u in rekening gebracht. 

* excl. 21% BTW, welke in rekening gebracht wordt indien er geen sprake is van bemiddeling. Voor zover onze dienstverlening beoogt naast de advisering ook te bemiddelen bij het tot stand komen van een financieel product, is er geen BTW verschuldigd.

Hieronder kunt u een document openen/downloaden die betrekking heeft op het specifieke dienstverleningsdocument ten aanzien van bovengenoemde producten. (De vormgeving van dit document is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht gesteld).

Testimonials

Kijk bij de Testimonials om te zien wat anderen van ons advies en/of onze bemiddeling vinden!