Beheerovereenkomst


Geachte relatie,

In deze overeenkomst zetten wij overzichtelijk op een rij welke diensten wij aanbieden voor het beheer van uw financiële planning en/of producten.
Mocht u in één of meerdere modules geïnteresseerd zijn, kunt u deze aankruisen.


Module: Algehele update
Hierin bespreken we periodiek alle wijzigingen op persoonlijk vlak.
Denkt u hierbij aan: nieuw pensioen, bezittingen, toekomstverwachting.
Ook nemen wij de veranderingen in de financiële markt met u door zoals;
nieuwe fiscale regels en producten die invloed hebben op uw situatie.

U heeft de keuze om de nieuwe gegevens te laten verwerken in een financieel plan.
Hiervoor ontvangt u van ons dan eventueel een aparte prijsopgave.

1 keer per jaar (€25,- per maand)
1 keer per twee jaar (€15,- per maand)


Module: Korte vraagstukken (€5,- per maand)
Indien u een vraag heeft over bijvoorbeeld een financieel nieuwsbericht, een fiscale aanslag of een wetswijziging die mogelijk invloed heeft op uw situatie,
kunt u deze vraag aan ons kenbaar maken via een e-mail. Wij beoordelen dan of we u snel en zonder kosten kunnen antwoorden.
U kunt binnen 2 werkdagen een reactie verwachten.
Indien er meer dan 15 minuten nodig is om uw vraag deskundig te beantwoorden, geven we een opgaaf van de ingeschatte kosten.

Module: Belastingaangifte
Wij verzorgen voor u de particuliere belastingaangifte en indien gewenst de voorlopige aanslag/teruggave.
Wij nemen ook alle communicatie met de Belastingdienst inzake uw particuliere belastingaangifte voor onze rekening.
-Deze module is alleen verkrijgbaar in combinatie met een module jaarlijkse of tweejaarlijkse update.-)

Belastingaangifte voor 1 particulier (€11,- per maand)
Belastingaangifte voor 1 IB ondernemer (€30,- per maand)
Belastingaangifte voor 2 particulieren (€16,- per maand)
Belastingaangifte voor 1 particulier en 1 IB ondernemer (€35,- per maand)
Belastingaangifte voor 2 IB ondernemers (€55,- per maand)

Module: Accountancy (€150,- per maand)
Voor uw persoonlijke holding waarmee u participeert in een actieve werkmaatschappij kunnen
wij de volgende diensten bieden voor bovenstaand all-in tarief exclusief btw:

1. Verzorgen BTW aangifte
4 keer per jaar
2. Jaarrekening opstellen en deponeren bij KVK
1 keer per jaar
3. Aangifte Vennootschapsbelasting
1 keer per jaar
4. Privé belastingaangifte zoals beschreven in module 8
Zie module 8
5. Loonadministratie geheel verzorgd
Onbeperkt
6. Update van jaarcijfers in uw financiële planning
1 keer per jaar


Module: Online module en nieuwsbrief (gratis bij afname van 1 module)
U heeft toegang tot een online module die u dagelijks inzicht geeft in uw totale financiën.
U kunt indien gewenst zelf aanpassingen doorvoeren en de effecten hiervan zien.
Ook kunt u zelf jaaroverzichten uploaden en daardoor overzichtelijk bewaren.

Uiteraard is accountancy altijd maatwerk, indien u een aangepaste offerte wenst voor bijvoorbeeld uw éénmanszaak of meerdere werkmaatschappijen kunnen wij u een passende aanbieding doen.
Deze dienstverlening verzorgen wij in samenwerking met een accountancykantoor.

Wederzijdse rechten en plichten
Om u zo goed mogelijk te adviseren zullen wij:

  • Alle door ons van u ontvangen informatie - zowel mondeling als schriftelijk - als vertrouwelijk beschouwen.

  • Op basis van het reeds afgeronde financieel plan zullen wij in de toekomst samen met u keuzes maken aangaande financiële beslissingen.

  • Uw belangen als cliënt te allen tijde centraal stellen boven onze eigen belangen of gewin.

  • Mocht u buiten deze module(s) om een gesprek wensen, dan dient u dit aan ons kenbaar te maken. Deze gesprekken zullen apart gefactureerd worden.

  • Middels nieuwsbrieven en/of lezingen wordt u op de hoogte gehouden van financieel, sociale en fiscale aangelegenheden.

  • Om u zo goed mogelijk te adviseren, verwachten wij van u dat u begrijpt dat u als cliënt zelf verantwoordelijk blijft voor genomen (financiële) beslissingen.

  • Op al onze diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.
    Deze zijn te downloaden op www.dendulkenpartners.nl of op aanvraag bij ons te verkrijgen.


Onze vergoeding

Voor onze dienstverlening zullen wij maandelijks via automatische incasso een bedrag in rekening brengen.
Dit bedrag is afhankelijk van uw keuzes (sommige modules kennen gedeeltelijke of volledige BTW verplichting, de BTW is reeds verwerkt in de tarieven).

Onze dienstverlening gaat in op het moment dat het adviestraject (conform opdrachtbevestiging) is afgerond en eindigt door middel van schriftelijke opzegging.
Opzegging is pas mogelijk na twaalf maanden. De opzegtermijn bedraagt 3 kalendermaanden.

Wij danken u ervoor dat u ons kantoor heeft gekozen als uw adviseur en streven naar een langdurige samenwerking.
Om deze samenwerking te bekrachtigen, willen wij u vragen om voor akkoord uw handtekening te zetten.

Met vriendelijke groet,
Namens Den Dulk & Partners B.V.


Wouter den Dulk
Directeur

Ondergetekende(n) gaan akkoord met de gestelde rechten en plichten en zijn op de hoogte van de werkwijze van het kantoor.
Tevens geeft u aan op de hoogte te zijn van de inhoud van onze dienstenwijzer.

Plaats
DatumNaam
Handtekening(en)
Naam incassant:
Den Dulk & Partners
Adres incassant:
Faas Eliaslaan 13
Postcode inc.:
3742 AR
Woonplaats inc.:
Baarn
Land incassant:
Nederland
Incassant-id:
KvK 32119435
Kenmerk machtiging:
Maandelijkse beheersvergoeding


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Den Dulk & Partners om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Den Dulk & Partners.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters:

Email:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

IBAN (rekeningnummer):


Plaats en datum


Handtekening(en)