Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij de belangrijkste informatie over onze onderneming.

 

Wie zijn wij?

 

Den Dulk & Partners is een onafhankelijk financieel adviesbureau gevestigd in Baarn, dat voorziet in Financial coaching voor particulieren en ondernemers met als doel hen bewust te laten omgaan met hun financiële planning, hen daarbij te adviseren, te begeleiden en vooral te coachen. Daarnaast kan Den Dulk & Partners adviseren en bemiddelen in hypotheken, pensioen-, leven-, spaar- en beleggingsproducten van veel geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan enige financiële instelling. Wij streven ernaar voor al onze klanten het best mogelijke advies te geven vanuit de visie dat aangedragen oplossingen vooral flexibel, inzichtelijk en rendabel moeten zijn. Door onze onafhankelijke positie kunnen wij steeds de producten selecteren die het beste voldoen aan deze eisen.

Naam en adresgegevens

Den Dulk & Partners BV

Faas Eliaslaan 13
3742 AR Baarn

Jansweg 52
2011 KN Haarlem

Ceresstraat 13
4811 CA Breda

Bereikbaarheid

 

U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 035-5433511 / 020-3052965

E-mail: info@dendulkenpartners.nl
Internet: www.dendulkenpartners.nl

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 035-54 33515

Lidmaatschappen en registraties

 

Ons kantoor en/of medewerkers is/zijn bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  • Stichting Erkenningregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
  • Federatie Financieel Planners (FFP)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016142.

Aard van dienstverlening

 

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Hypothecair krediet
  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Spaar- en beleggingsrekeningen

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KiFiD, waarbij wij zijn aangesloten (adres postbus 93257, 2509 AG Den Haag, ons aansluitnummer is 300.010949).

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat verwachten wij van u?

 

Juiste en volledige informatieverstrekking.

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke leefomstandigheden, zoals een verhuizing, huwelijk, echtscheiding of een nieuwe baan.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Hoe worden wij beloond?

 

Vooraf spreken wij met u af waar onze dienstverlening uit bestaat en geven wij u een schatting van de kosten. Deze kosten zullen in combinatie met de wederzijdse rechten en plichten wordt vormgegeven in een offerte/opdrachtbevestiging. Deze kosten zullen wij rechtstreeks bij u in rekening brengen.

In die situaties wanneer naar aanleiding van een advies door ons ook bemiddelt wordt in een schadeverzekering, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoedt door de provisie die wij ontvangen van de financiële instelling. Deze provisie is dan verdisconteerd in de premie en/of rente die door de financiële instelling aan u in rekening wordt gebracht.

Kwaliteit

 

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die worden gesteld door Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij deze instantie staan wij ingeschreven en geregistreerd. Deze eisen bestaan enerzijds uit deskundigheidseisen en anderzijds uit nakoming van gedragsregels die erop zijn gericht dat de belangen van de klant zorgvuldig worden behartigd.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening op elk niveau binnen de organisatie. Al onze medewerkers krijgen interne en externe opleidingen, toegespitst op de functie die zij bekleden en zij worden voortdurend bijgeschoold. Mocht er toch iets verkeerd gaan in onze bemiddeling dan hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.