Afhankelijk van uw situatie zouden wij graag diverse documenten digitaal van u ontvangen. Op deze pagina kunt u deze bestanden via een beveiligde verbinding aan ons versturen.

Heeft u documenten alleen op papier, dan kunt u deze 'inscannen' door er een foto van te maken met een speciale app op uw telefoon.

Er zijn inmiddels vele apps beschikbaar die dit kunnen, belangrijk is dat de app een document (de foto) in PDF formaat produceert.
Wij adviseren hiervoor deze apps:

Vervolgens kunt u de ingescande documenten rechtstreeks van uw telefoon uploaden op deze webpagina. U kunt ze ook eerst zelf opslaan op uw apparaat, en het dan vanaf daar uploaden op deze webpagina.

Hieronder vindt u de lijst met gevraagde bestanden. Wij verzoeken u vriendelijk de hele lijst door te lopen en elk document, mits op uw situatie van toepassing, aan ons te bezorgen door te klikken op de tekst 'Voeg bestanden toe' en het juiste bestand vervolgens te selecteren. U kunt per vraag meerdere bestanden uploaden indien dat nodig is.

 

Algemene documenten

Legitimatiebewijs

Gebruik eventueel KopieID (iphone | android)

Samenlevingscontract, partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden

Testament

Echtscheidingsconvenant

Inkomsten en uitgaven

Meest recente aangifte inkomstenbelasting

Arbeidscontract

Meest recente loonstrook

Werkgeversverklaring en verklaring variabel inkomen

Opgebouwde pensioenaanspraken bij voorgaande werkgever(s)

(via Mijn Pensioenoverzicht kunt u een XML bestand downloaden)

Alimentatiebetalingen c.q. –ontvangsten

Uitgavenoverzicht

(zie ons inventarisatieformulier)

Gegevens van uw onderneming(en)

Jaarrekeningen en aanslagen van de afgelopen 3 jaar, of een inkomensverklaring

Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Overzicht juridische structuur en eigendomsverhoudingen

Managementovereenkomst of vennootschapscontract

Overeenkomst(en) en jaarrekening(en) van de stamrecht B.V. en/of pensioen B.V.

Polissen van de bedrijfsmatige schadeverzekeringen

Woning en hypotheek

Meest recente WOZ-beschikking en/of taxatie

(koopt en verkoopt u een woning?
Dan kunt u voor beide woningen hier de bestanden uploaden)

Hypotheek-, leveringsakte en koopcontract

Hypotheekofferte

Meest recente jaaroverzicht van de hypotheek

Huuropbrengsten en -lasten

Verzekeringen

Polissen van overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids-, spaar- en beleggingsverzekeringen

Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (WGA hiaat, WIA excedent) via de werkgever

Voorzieningen bij overlijden (ANW hiaat) via de werkgever

Polissen van schadeverzekeringen

Vermogen

Overzicht effectenportefeuille(s), beleggingsrekening(en) en spaargelden

Overzicht vermogen opgebouwd op lijfrenterekening(en) of in levensverzekering(en)

Overzicht en uitgangspunten van consumptieve schulden

Overzicht Bureau Krediet Registratie (BKR Basis)

(Zie deze link)