De Charity Hypotheek is een unieke hypotheek. Door de samenwerking met banken en verzekeraars kunnen wij een korting creëren bij het afsluiten van een Charity Hypotheek. Dezelfde voorwaarden en voordelen van een “gewone” hypotheek, maar dan met een ideëel tintje én een korting voor u! En deze gift is vervolgens in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.

Een Hypotheek afsluiten en hiermee ook meteen het goede doel helpen? Dat is nu mogelijk met de nieuwe hypotheek vorm, de Charity Hypotheek. Wouter den Dulk heeft zijn gevoel iets te willen doen voor de minder bedeelden niet van een vreemde.

Zijn vader, Marius den Dulk richtte in 1998 de stichting Wings of Support op. Een stichting van vliegend personeel (KLM en Martinair) die kinderen in ontwikkelingslanden helpt aan onderwijs, onderdak en medische hulp. Wouter den Dulk kwam op het idee van de Charity Hypotheek tijdens zijn vrijwilligerswerk voor Wings Of Support.

“Den Dulk en Partners kan door haar samenwerking met banken en verzekeraars een korting creëren bij het afsluiten van een Charity Hypotheek. Deze instellingen zijn hiertoe bereid vanwege het maatschappelijk verantwoorde karakter ” zo zegt Wouter. De cliënten kunnen dit bedrag vervolgens doneren aan een goed doel naar keuze. Deze gift is vervolgens in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Een unieke formule waar iedereen dus beter van wordt.

Als eerste goede doel is voor Wings of Support gekozen. Wouter den Dulk streeft ernaar zo veel mogelijk keuzes aan te kunnen bieden in de toekomst voor zijn cliënten. Op de vraag hoe hij het zal vinden als andere hypotheekadviseurs zijn idee over zullen nemen antwoord hij: “Graag zelfs, hoe meer hoe beter. Dat is toch geweldig als er op die manier meer gedoneerd wordt aan goede doelen!”.

Goede doelen

De Charity Hypotheek en Stop Kindermisbruik binden de strijd aan tegen kinderprostitutie in India.

34Stop Kindermisbruik maakt jaarlijks de bevrijding van honderden meisjes uit bordelen in Mumbai mogelijk. Na maanden of jaren van verkrachtingen, ondervoeding en weinig daglicht krijgen de meisjes de kans om een nieuw leven op te bouwen. Eerst in de beschermde omgeving van een van de

opvanghuizen, maar zo snel mogelijk in de regio waar ze vandaan komen, liefst bij hun eigen familie.

De kosten van de opvang van meisjes in India zijn laag. Eten en onderdak kost minder dan een euro per meisje per dag. Voor dat geld krijgen ze hele gezonde voeding, zodat ze aan kunnen sterken en tekorten worden aangevuld.

Sommige meisjes hebben jaren niets anders gegeten dan rijst en waterige soepjes zonder voedingswaarde, en hebben de goede voeding hard nodig.

In het opvanghuis in Mumbai wonen rond de 100 meisjes, het verloop is hoog. Gemiddeld blijven de meisjes vier maanden. Naast goede voeding krijgen de meisjes dansles, yoga, Engels, Hindi en rekenen, naailes en creatieve workshops. Daardoor maken ze een begin met het inlopen van hun onderwijsachterstand. Het verwerken van hun trauma begint met psychologische hulpverlening en lotgenotencontact.

De opbrengst van de Charity Hypotheek gebruikt Stop Kindermisbruik om de kosten voor opvang en voeding voor 300 meisjes per jaar te betalen.

Stop Kindermisbruik strijdt in India en Cambdodja tegen kinderprostitutie. Sinds onze oprichting in 2008 hebben we al honderden meisjes kunnen helpen de prostitutie te ontvluchten. Hier willen we met kracht mee doorgaan.

Voor meer informatie zie stopkindermisbruik.

De Charity Hypotheek en Plan Peru werken aan een beter thuis voor kinderen

17Plan Peru werkt in 21 gemeenschappen in twee provincies van Cusco (Chumbivilcas en Calca) aan een verbetering van de levensomstandigheden van kinderen. De doelstelling van het programma is ondervoeding van kinderen tegen te gaan. Dat doet Plan Peru door te werken aan de oplossing van een aantal structurele oorzaken van ondervoeding.

Plan Peru werkt aan een structurele inkomensverbetering voor families, zodat ze meer geld hebben voor meer en vooral beter voedsel. Bijvoorbeeld door jongeren en vrouwen toegang te bieden tot microfinanciering en hen te trainen in ondernemerschap – zodat ze bijvoorbeeld winkeltjes aan huis kunnen openen. Daarnaast geeft Plan voorlichting over voeding en hygiëne en werkt Plan samen met de gemeenschappen aan een verbetering van de sanitaire voorzieningen. Families leren goed gebruik te maken van water en grond en gewassen te verbouwen rondom het huis en het eten binnen de familie eerlijk te verdelen – met extra aandacht voor kinderen en zwangere vrouwen. Kortom: Plan werkt met de families aan een beter thuis voor hun kinderen.

Het project is gestart in 2005 en duurt tot 2011. Het totale project komt ten goede aan 1.939 families met in totaal 12.409 gezinsleden.

Plan Nederland is onderdeel van Plan International. Plan implementeert kindgerichte ontwikkelingsprogramma’s in 49 ontwikkelingslanden en realiseert fondsenwervende en voorlichtingsactiviteiten in 17 landen.

Voor meer informatie zie plannederland.

18Het doel van de stichting is gerichte en onvoorwaardelijke steun te verlenen aan groepen kinderen in het algemeen en kinderen in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Dit gebeurt door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp.

Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen woonomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM/Martinair-bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors. De stichting opereert onafhankelijk van de KLM en Martinair.

De Stichting Wings of Support is een particulier initiatief van KLM werknemers, zowel grondmedewerkers als vliegend personeel. Sinds 5 september 2005 is ook het personeel van Martinair onderdeel van de stichting.

Voor meer informatie zie wingsofsupport.

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee

16Het gaat nog steeds niet goed met de Waddenzee. Ondanks de overeenstemming die er inmiddels breed bestaat over de slechte staat van het gebied en ondanks de overeenstemming die er bestaat over wat er moet gebeuren sterven vogels nog steeds door voedselgebrek, gaat het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden te langzaam en wordt de rust in het gebied nog steeds –door bijvoorbeeld militaire oefeningen- verstoord.

Sinds haar oprichting in 1965, doet de Waddenvereniging alles wat in haar vermogen ligt om de kenmerkende waarden van het waddengebied voor de huidige en toekomstige generaties te behouden. De vereniging communiceert en bestrijdt actief misstanden, promoot verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen die het beheer en behoud van dit unieke gebied ten goede komen. Het inspireren van anderen en ontwikkelen van activiteiten die belangstelling en begrip voor het behoud van het waddengebied bevorderen, zijn tevens twee belangrijke taken van de Waddenvereniging. De Waddenvereniging kiest voor een integraal beschermingsbeleid. Dat wil zeggen een beleid dat alleen die activiteiten toestaat die geen schade aan natuur en milieu veroorzaken.

Voor meer informatie zie waddenvereniging.