Het kindgebonden budget omhoog in 2017

Het kindgebonden budget wordt gebruikt om de koopkracht van gezinnen met kinderen te verbeteren. De tegemoetkoming stijgt met maximaal 100 euro per jaar per kind.

Met Prinsjesdag is deze verhoging al aangekondigd, maar nu hebben we er ook een bedrag bij. De verhoging komt terecht bij gezinnen met een laag inkomen. Het kindgebonden budget is namelijk inkomensafhankelijk. Niet iedereen krijgt er dus 100 euro bij, maar het maximumbedrag waar recht op bestaat stijgt met 100 euro. Het maximumbedrag voor het eerste kind stijgt naar 1.142 euro per jaar. Voor het tweede kind bedraagt het maximale subsidiebedrag 898 euro. Een mooie steuntje in de rug voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Wat houdt het kindgeboden budget in?

Ouders kunnen recht hebben op deze bijdrage van de overheid tot de kinderen 18 jaar oud zijn. Het wordt uitgekeerd naast de kinderbijslag. Alle ouders hebben recht op kinderbijslag, maar niet iedereen op het kindgebonden budget. De tegemoetkoming is namelijk afhankelijk van het inkomen en de omvang van het vermogen. De bijdrage wordt lager bij het stijgen van het inkomen. Ook de leeftijd van de ouders en het aantal kinderen wegen hierin mee. Normaal gesproken hoef je het niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Toch kan het zijn dat je er recht op hebt, maar het niet krijgt.

Hoe hoog is het kindgebonden budget?

Gemakkelijk is deze vraag niet te beantwoorden. Dit komt doordat de hoogte van het bedrag van meerdere factoren afhankelijk is. Natuurlijk kun je het wel online berekenen op de website van de Belastingdienst. Eén van de vereisten is dat je als ouder ook recht moet hebben op kinderbijslag. Er geldt een uitzondering voor kinderen van 16 of 17 waarvoor je geen kinderbijslag meer krijgt omdat ze niet meer op school zitten. Voor alleenstaande ouders geldt er weer een hogere bijdrage vanuit de overheid. Ouders met kinderen vanaf 12 jaar, hebben recht op een hogere tegemoetkoming in verband met de schoolkosten. Bezit je een riant vermogen? Dan vervallen de rechten op het kindgebonden budget. Voor alleenstaande ouders gaat het hierbij om een bedrag van 107.752 euro en voor partners om 132.752 euro.

Krijg je onterecht geen kindgebonden budget?

De Belastingdienst kent de bijdrage automatisch toe, maar daar kun je natuurlijk niet op vertrouwen. Krijg je geen kindgebonden budget? De eerste stap is om je rechten uit te rekenen op de website van de Belastingdienst. Stap twee is het aanvragen van de tegemoetkoming via de Belastingdienst. Wacht hier niet te lang mee, want je kunt maar een korte periode terug in de tijd. Over het jaar 2016 kun je het kindgebonden budget nog tot september 2017 aanvragen. Dit komt er dus op neer dat je al niets meer aan kunt vragen over het jaar 2015.