Nog geen drie jaar zzp’er? Geen probleem voor NHG

Voor zzp’ers is een hypotheek krijgen vaak lastig. Zeker met nog geen drie afgesloten boekjaren. Vanaf december is een NHG-hypotheek haalbaar na 12 maanden ondernemerschap.

Je kunt een hypotheek krijgen als de geldverstrekker voldoende zekerheden heeft. Waar de bank vooral op toetst is het inkomen. Logisch, want alleen met een goed en stabiel inkomen kun je de hypotheeklasten maandelijks opbrengen. Er is een vreemd verschil tussen werknemers en zelfstandigen. Een werknemer met een tijdelijk contract laat een intentieverklaring door de werkgever tekenen, en de bank is tevreden. Voor zzp’ers gelden er striktere eisen. Je moet als zzp’er over drie jaren de resultaten aantonen. Ben je nog geen drie jaren actief? Dan is een hypotheek krijgen lastig. Een hypotheek met NHG is zelfs niet mogelijk. Vanaf december kom je eerder in aanmerking voor een NHG-hypotheek.

Waarom zou je een NHG hypotheek willen?

De hypotheekrentes zijn op dit moment laag. De rentes zijn weer iets aan het stijgen, maar het gaat om kleine verhogingen. Je hebt recht op een nog lagere rente als je hypotheek verstrekt wordt met Nationale Hypotheek Garantie. Je krijgt namelijk een korting op de rente omdat de bank minder risico’s loopt bij deze hypotheken. Als je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding, worden restschulden na verkoop onder voorwaarden kwijtgescholden.

Een NHG hypotheek voor zzp’ers die minimaal 1 jaar actief zijn

Het gaat beter met de huizenmarkt en dat merk je ook aan het beleid van banken. Er worden eenvoudiger hypotheken verstrekt. Er wordt meer gedacht in oplossingen en minder in problemen. Voor zzp’ers die nog maar kort zelfstandige waren was er nog wel een struikelblok. Het niet kunnen krijgen van NHG maakt het kopen van een huis onnodig duur. Vanaf december worden de mogelijkheden om een hypotheek te krijgen voor zzp’ers terecht ruimer.

Het toetsinkomen wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij

Het eerste jaar een goed inkomen halen kan een toevalstreffer zijn. Dat was ook de reden dat er voor een NHG-hypotheek inkomensgegevens over 3 jaren aangeleverd moesten worden. Daar is nu een oplossing voor bedacht. Het WEW (organisatie achter de NHG hypotheken) heeft onafhankelijke deskundigen aangewezen die het zogenaamde toetsinkomen vaststellen. Hiervoor zijn er twee partijen aangewezen, namelijk: Raadhuys Taks Legal Accounting in Den Haag en Pentrax Advies in Nijmegen. Bij het vaststellen van het toetsinkomen kijken de deskundigen naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaren. Hierbij wordt inkomen uit loondienst ook meegerekend.