Koopsompolissen vallen vrij – Wat te doen?

Traditioneel bereiken veel koopsompolissen de einddatum in de laatste maanden van het jaar. Wat kunt u het beste met deze polissen doen? En moet u het uit laten keren bij de verzekeraar waar het opgebouwd is, of kunt u ook naar een andere verzekeraar of bank overstappen?

Onder de naam koopsompolissen worden lijfrenteverzekeringen verstaan waarvoor er bij het afsluiten van de verzekering in één keer een bedrag is gestort. De premie was aftrekbaar van het inkomen en de uitkering zal uiteindelijk weer belast worden. De gedachte achter deze constructie is dat de koopsom af kan worden getrokken tegen een hoog belastingtarief en over de uitkering wordt weer afgerekend tegen een lager tarief.

Opgebouwde waarde in één keer laten uitkeren of in maandelijkse termijnen?

De opgebouwde waarde is bedoeld om te zorgen voor een aanvulling op het pensioeninkomen. Fiscaal wordt het in één keer uitkeren van de waarde ontmoedigd. Indien het bedrag wel in één keer wordt uitgekeerd, moet over het volledige bedrag direct afgerekend worden. Daarnaast is er in veel gevallen een extra belastingheffing verschuldigd van 20 procent. De extra heffing is niet verschuldigd bij koopsompolissen van vóór 1 januari 1992.

Polissen afgesloten vóór deze datum zijn zogenaamde oud regime polissen. Kapitaal opgebouwd in dit soort polissen biedt ruimere mogelijkheden bij het uitkeren. Informeer bij uw adviseur wat de mogelijkheden zijn. Door slim met kapitaal in oud regime polissen om te gaan kan er een groot fiscaal voordeel behaald worden.

In termijnen laten uitkeren?

Op de einddatum is er een kapitaal beschikbaar waarvoor er een uitkering moet worden aangekocht. Gezien de huidige zeer lage rente, zullen de uitkeringen lager uitvallen in vergelijking met periodes met hoge rentes. Door de verschillende opties te bekijken kan er zo slim mogelijk ingekocht worden. De adviseur kan in uw specifieke geval bekijken wat de beste optie is. De uitkering kan vaak nog voor een bepaalde periode uitgesteld worden of er wordt wel gelijk een uitkering aangekocht. Ook moet er gekeken worden naar het totale financiële plaatje om de juiste beslissing te kunnen nemen. Een ander aandachtspunt is de duur van de uitkering. De uitkeringsduur bedraagt minimaal 5 jaren.

Welke bank of verzekeraar biedt de hoogste uitkering?

De verzekeraar waar de koopsompolis loopt kan een voorstel bij worden opgevraagd, maar er moet ook verder worden gekeken. Kijk ook naar de optie banksparen. Op basis van meerdere vergelijkingen kan een keuze worden gemaakt.

Het uitkeren van een koopsomkapitaal is maatwerk

Het is van meerdere factoren afhankelijk wat u het beste kunt doen bij het bereiken van de einddatum van de koopsompolis. Polissen van vóór 1992 moeten weer anders behandeld worden dan polissen van na die datum. Er moet ook gekeken worden naar de pensioeninkomsten en uw financiële positie. Kijk ook eens naar de mogelijkheid om de kapitalen van meerdere koopsompolissen samen te voegen in één uitkering.