Overwaarde in huis blijft belastingvrij

Het CPB heeft onlangs het plan geopperd om de eigen woning anders te gaan belasten. Dat zou ten koste gaan van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast zou overwaarde belast kunnen worden.

Dit zou een zeer zware hervorming betekenen. Gelukkig heeft de politiek gelijk adequaat gereageerd op het voorstel. Staatssecretaris Eric Wiebes van het ministerie van Financiën heeft het plan gelijk met de grond gelijk gemaakt. De regeling van de hypotheekrenteaftrek blijft ongewijzigd.

De hoge gezamenlijke hypotheekschuld van de Nederlanders is een doorn in het oog van Europa, en zorgt voor veel minder inkomsten in de Nederlandse schatkist. In 2015 wordt er aan belastingheffing 20 miljard euro misgelopen door de hypotheekrenteaftrek. Structureel gaat het jaarlijks om 11,4 miljard euro. Binnen Europa vallen wij op door een zeer hoge hypotheekschuld van 742 miljard euro (per maart 2015). Er zijn al maatregelen getroffen om de regeling van de hypotheekrenteaftrek te beperken. Nog meer beperkingen doorvoeren zou een te grote lastenverzwaring betekenen voor huiseigenaren.

Wat waren de plannen van het CPB?

Het inkomen en de eigen woning zitten nu in box 1 van ons belastingstelsel. Hierdoor is het mogelijk om betaalde hypotheekrente te verrekenen met het bruto inkomen. Het plan van het CPB is om de eigen woning over te hevelen naar box 3. In deze box wordt nu het vermogen belast. In deze box zit onder andere het spaargeld en een tweede woning. De overheveling zou het fiscaal voordeel aanzienlijk verkleinen. Een logisch gevolg is dat de netto hypotheeklasten hoger worden. Je krijgt van de Belastingdienst namelijk minder geld terug.

Waarom is het een slecht plan?

Dergelijke sterke versoberingen van de regeling kunnen mogelijk zorgen voor een volledige ontwrichting van de huizenmarkt. Daarnaast zullen er bij veel huiseigenaren grote betalingsachterstanden kunnen ontstaan. Veel huiseigenaren zijn voor een groot deel afhankelijk van de fiscale aftrek van de betaalde hypotheekrente. Er zijn huizen gekocht uitgaande van de huidige fiscale regels, dit is niet zo maar zonder problemen weer te veranderen.

Moeten huiseigenaren zich zorgen gaan maken?

Nee, de politiek heeft al beperkingen doorgevoerd om de regeling van de hypotheekrenteaftrek ook voor de toekomst betaalbaar te houden. De maximale hypotheekverstrekking wordt verlaagd naar maximaal 100 procent van de waarde van het huis, binnen nieuwe hypotheken moet er maandelijks een aflossing plaatsvinden en het belastingtarief waar hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken wordt in stapjes verlaagd. Er zijn al ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. De politiek heeft eerst wel andere speerpunten waar ze zich op moet richten.