Prinsjesdag – wat ga ik merken van de plannen?

Traditiegetrouw worden de financiële plannen voor 2016 inhoudelijk toegelicht tijdens Prinsjesdag. Wat gaat u hiervan merken en wat zijn de gevolgen? De belangrijkste plannen lichten wij toe.

Het gaat weer wat beter met de economie, en dat ziet u ook gelijk terug in de financiële plannen voor 2016. De boodschap is dat we nuchter moeten blijven, maar dat het er economisch weer beter uit gaat zien. Uit onderzoek van het softwarebedrijf Raet en het economisch bureau van ING blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders bang is voor de effecten van de financiële plannen op het salaris. Volgens de politieke plannen is dit onterecht, want bijna iedereen gaat erop vooruit.

Wij zetten de plannen voor u op een rijtje!

Lastenverlichting van 5 miljard euro

De lasten voor consumenten en bedrijven kunnen met maar liefst 5 miljard euro verlicht worden. Dit komt met name ten goede aan mensen met een baan. Het moet weer aantrekkelijker worden om te werken. Dit zou ook goed moeten zijn voor de werkgelegenheid, door de lastenverlichting zou de werkloosheid sterk moeten dalen. Dit zou de feestelijke mededeling moeten zijn met Prinsjesdag. Doordat het te vroeg bekend is geworden is het feestje alweer geëindigd voordat het begonnen is.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft bekend gemaakt dat de werkloosheidscijfers hierdoor niet gaan dalen. Meer mensen gaan zich namelijk weer op de arbeidsmarkt begeven, waardoor er minder banen beschikbaar zijn voor werklozen.

Er gaan extra miljoenen naar de kinderopvang

Na jaren van bezuinigingen in de kinderopvang, krijgt deze sector nu weer een extra impuls van maar liefst 290 miljoen euro. Dit is zeer goed nieuws voor de werknemers die in deze sector werkzaam zijn, maar het is nog veel beter nieuws voor ouders en voor de kinderen zelf. Een gemiddeld gezin met een gezinsinkomen van ongeveer 1,5 keer modaal (ongeveer 53.000 euro) zal er ongeveer 100 euro netto op vooruit gaan. Dit voordeel wordt ontvangen door een hogere kinderopvangtoeslag.

Ongeveer 1,4 procent meer in de portemonnee

Huishoudens gaan er gemiddeld 1,4 procent op vooruit. Door diverse maatregelen komt het grootste voordeel terecht bij werkenden, namelijk 2,6 procent. Na veel gepuzzel met cijfertjes is het de beleidsmakers gelukt om niemand er op achteruit te laten gaan. Mensen die op het sociaal minimum zitten zijn het slechtst uit. Zij blijven op de nullijn. Zij houden een stabiele koopkracht. Het beste uit zijn de alleenstaanden die een inkomen rond het minimum loon hebben. Hun koopkracht stijgt met 5,3 procent.

Spaargeld wordt minder zwaar belast

Niet alle aankondigingen op Prinsjesdag hebben betrekking op 2016. De huidige voor spaarders zeer onredelijke heffing over vermogen, de vermogensrendementsheffing, gaat per 2017 omlaag. De heffing is nu gebaseerd op een rendement van 4 procent. In de toekomst gaat het afgestemd worden op de gemiddelde spaarrente over vijf jaar gerekend. Voor belastingplichtigen met een vermogen boven de 125.000 euro stijgt de heffing juist.

Ruimere schenkingen mogelijk per 2017

Weer een maatregel die pas in 2017 in gaat. Het wordt weer mogelijk gemaakt om maximaal 100.000 euro te schenken. Een voorwaarde is dat het bedrag gebruikt gaat worden voor een eigen woning. De ontvanger moet wel jonger zijn dan 40 jaar. Het is namelijk de bedoeling dat starters geholpen worden bij het kopen van een huis. Dezelfde regeling gold ook al vanaf oktober 2013 tot 1 januari 2015. Wegens succes wordt het nu herhaald.

De zorgverzekering wordt duurder

De zorgpremie stijgt met ongeveer 7 euro per maand. Daarnaast wordt het eigen risico volgend jaar verhoogd van 375 naar 385 euro. Er is ook nog goed nieuws. De zorgtoeslag voor de laagste inkomens stijgt met ongeveer 6 euro per maand.