Heffing over spaargeld gaat veranderen per 2017

Er wordt al jaren een discussie gevoerd over de naar verhouding hoge belastingheffing over spaargeld. De Belastingdienst gaat voor de belastingheffing nog steeds uit van een rendement van 4 procent, terwijl de gemiddelde spaarrente minder bedraagt dan 1 procent. Voor belastingplichtigen met een naar verhouding klein vermogen, wordt de heffing verlaagd per 2017. De meer vermogende belastingplichtigen gaan juist meer betalen.

Ons belastingstelsel is opgesplitst in drie zogenaamde boxen. Vermogensbestanddelen zoals een belegd vermogen, een tweede huis en spaargeld vallen in box drie van ons belastingstelsel. In deze box wordt belasting geheven over uw vermogen indien het meer bedraagt dan 21.330 euro. Partners hebben een gezamenlijke vrijstelling van 42.660 euro. Heeft u meer vermogen? Over het meerdere moet u afrekenen met de Fiscus.

Hoe wordt de heffing in box drie nu berekend?

Eerst wordt bepaald hoeveel vermogen u in totaal heeft per 1 januari van het belastingjaar. De waardes van de verschillende vermogensbestanddelen worden bij elkaar opgeteld. Het totaal bedrag wordt verminderd met de vrijstelling van 21.330 of 42.660 euro. Over het resterende bedrag wordt 4 procent genomen. Dit is het rendement waar de Belastingdienst mee gaat rekenen. De heffing bedraagt 30 procent over het veronderstelde vermogen. Deze heffing wordt de vermogensrendementsheffing genoemd.

Een verduidelijking in geld uitgedrukt

Een echtpaar had een vermogen van 100.000 euro op 1 januari van dit jaar . Hoeveel belasting moeten ze betalen over het vermogen?

Eerst wordt het bedrag verminderd met de vrijstelling: 100.000 – 42.660 = 57.340 euro

Verondersteld rendement bedraagt: 57.340 euro x 4 procent = 2.293,60

De vermogensrendementsheffing bedraagt: 2.293,60 x 30 procent = 688 euro

U kunt het sneller uitrekenen door 1,2 procent te nemen van het bedrag zonder de vrijstelling (1,2 procent van 57.340 = 688 euro).

Wat gaat de vermogensrendementsheffing worden per 2017?

De politiek heeft ook ingezien dat een verondersteld rendement van 4 procent wel zeer hoog is. De heffing wordt verlaagd voor vermogens tot 125.000 euro. Het rendement wordt per 2017 gesteld op 2,9 procent. Dit kan per jaar fluctueren, want de hoogte van het percentage is afhankelijk van de gemiddelde spaarrentes over een periode van 5 jaren.

Uitgaande van eerder genoemd voorbeeld zou de heffing voor dit echtpaar zakken van 688 euro naar 498 euro.

Voor belastingplichtigen met een vermogen in box drie boven de 125.000 euro, stijgt de belastingheffing over het vermogen juist per 2017.

Wijziging alleen maar gunstig?

De meeste Nederlanders zullen minder belastingheffing over hun vermogen betalen, maar het verlagend effect kan maar tijdelijk zijn. Zodra de rentes weer gaan stijgen, zal de heffing ook weer gaan stijgen. Door de huidige lage rente zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor het gemiddelde rendement weer boven de 4 procent uit komt.