Flink meer huizen verkocht! Een stijging van 32,7 procent

Het gaat zeer goed met de huizenmarkt. In de maand juli is er bijna een derde meer huizen verkocht in vergelijking met dezelfde maand in 2014. Indien juli wordt vergeleken met de maand juni, is er sprake van een stijging van 21,6 procent. Deze resultaten zijn gemeten door het Kadaster.

Al kwartalen achter elkaar zijn er positieve cijfers bekend gemaakt over de huizenmarkt. Dit werd ook wel weer tijd, want de jaren 2008 tot en met 2013 waren zeer slecht. Er stonden veel huizen in de verkoop en de animo ervoor was gering in vergelijking met de periode van vóór 2008. Ook zijn de huizenprijzen in deze periode sterk gedaald.

De cijfers van het Kadaster hebben betrekking op eerdere maanden

Sinds 1 juli is het lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. De verstrekkingsnormen zijn namelijk bijgesteld. Daarnaast is ook de maximale verstrekking binnen de NHG verlaagd. Toch zijn de resultaten over juli zeer goed te noemen. Dit wordt veroorzaakt door het meetmoment van het Kadaster. Zij tellen een verkoop pas mee na de overdracht bij de notaris.

De goede cijfers van juli worden dus hoofdzakelijk veroorzaakt door de maanden april, mei en juni. De verwachting is dat ook in de tweede helft van 2015 de verbetering van de huizenmarkt zich door gaat zetten. Ook de volgende maanden zal er dus naar verwachting sprake blijven van een sterke groei ten opzichte van één jaar geleden.

Vooral twee-onder-eenkapwoningen doen het goed

Het Kadaster maakt in haar cijfers ook altijd een onderverdeling naar type woningen en naar provincies. Bij twee-onder-eenkapwoningen is de grootste stijging gemeten, namelijk 34,7 procent. De grootste groei is gemeten in Flevoland met maar liefst 43,9 procent. De kleinste groei ten opzichte van juli 2014 is gemeten in Zeeland (18,6 procent).

Wat gaan de huizenprijzen doen in 2015 en 2016?

Economen van verschillende banken hebben voorspeld dat het herstel van de huizenmarkt door blijft gaan in de rest van 2015 en in 2016. De economen van de Rabobank hebben de verwachting uitgesproken dat de huizenprijzen in 2015 met 1,5 tot 3,5 procent gaan stijgen. Voor 2016 wordt een gemiddelde stijging verwacht van 2 tot 4 procent.

Waardoor herstelt de huizenmarkt zich?

De aantrekkende economische groei en een toenemend consumentenvertrouwen zijn belangrijke aanjagers van de huizenmarkt. Door de economische groei daalt de werkloosheid en krijgen consumenten weer meer te besteden. Vergeet ook de zeer lage hypotheekrentes van dit moment niet. Tegen een laag percentage kunt u de hypotheekrente voor een lange periode vastzetten.