Huurprijzen in de vrije sector sterk gestegen

In de vier grote steden zijn de huurprijzen in de vrije sector sterk gestegen. Rotterdam is de stad met de sterkste verhoging van de huren, namelijk 9,4 procent. Ook in een aantal andere grote Nederlandse steden zijn de huren met meer dan 7 procent verhoogd.

Huurhuizen kunnen ingedeeld worden in twee segmenten, namelijk sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. De sociale huurwoningen zijn huizen waar een subsidie op zit. Mensen met een laag inkomen komen voor deze huizen in aanmerking. De huurverhogingen worden gereguleerd om het betaalbaar te houden voor de doelgroep. Vrije sector huurwoningen zit geen subsidie op en de huurverhogingen worden ook niet gereguleerd, en dat merken huurders van deze woningen in de grote steden.

Wat is de maximale huurprijs?

Voor sociale huurwoningen ligt de grens voor 2015 op 710,68 euro per maand. De huurders hebben onder voorwaarden recht op huurtoeslag. Als er een hogere huur wordt gevraagd, is het geen sociale huurwoning. Er geldt geen maximum grens voor vrije sector huurwoningen. De verhuurder en de huurder moeten hier goede afspraken over maken. Voor studentenkamers geldt er nog wel een regulering.

Per 1 juli 2015 zijn de huren van sociale huurwoningen maximaal met 2,5 procent verhoogd. Voor huurders met een inkomen hoger dan 34.229 euro mogen er sterkere verhogingen worden doorgevoerd tot maximaal 5 procent bij een inkomen van meer dan 43.786 euro.

Hoeveel zijn de vrije sector huurwoningen verhoogd?

Landelijk gezien zijn vrije sector huurhuizen gemiddeld 2,3 procent duurder geworden. Dit blijkt uit onderzoek van het woningplatform Pararius. In de vier grootste steden van Nederland wordt dit percentage ruimschoots overtroffen. De verhogingen waren namelijk als volgt:

  • Rotterdam – 9,4 procent
  • Utrecht – 7,3 procent
  • Amsterdam – 7,1 procent
  • Den Haag – 6,8 procent

Ook andere grote steden zijn in het onderzoek betrokken. Er zijn nog meer steden te noemen waar de huren met meer dan 7 procent verhoogd zijn. Opvallende uitschieters waren Tilburg en vooral Eindhoven. In Tilburg ging het om een verhoging van 3,6 procent en in Eindhoven slechts 1,8 procent.

Wat kost een huurhuis in de vrije sector in de vier grote steden?

In Rotterdam is de sterkste verhoging doorgevoerd, maar in Amsterdam zijn de vrije sector huurhuizen gemiddeld het duurst. De huur in Amsterdam bedraagt 20,68 euro per vierkante meter. Van de vier grote steden volgt Utrecht met 15,06 euro per vierkante meter. Rotterdam is met 13,30 euro per vierkante meter het goedkoopst, want in Den Haag zit de prijs op 13,74 euro.

De gemiddelde huur voor een huis of appartement in de vrije sector in Amsterdam bedraagt op dit moment 2.120 euro per maand.