Een beleggingsverzekering bij Aegon? Mogelijk recht op compensatie

Er wordt al vele jaren gesproken over het compenseren van verzekerden met bepaalde beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen staan ook wel bekend als woekerpolissen. De verzekeraar Aegon heeft compensatiegeld gereserveerd voor polishouders, maar 300.000 tot 400.000 particulieren met een Koersplanovereenkomst hebben zich nog niet gemeld.

Heeft u in het verleden een Koersplan afgesloten? Meld u dan bij Aegon. Ruim 300.000 particulieren die in het verleden een dergelijke verzekering hebben afgesloten hebben nog recht op een compensatie. De verzekeraar heeft er geld voor gereserveerd, maar het is nog niet geclaimd. Verzekeringsnemers moeten zich namelijk zelf melden bij de verzekeraar. Naar schatting gaat het om een bedrag van 90 miljoen euro.

Ook met een beëindigde polis heeft u eventueel recht op een compensatie

Driekwart van de polishouders hebben recht op een compensatie. In de meeste gevallen gaat het om een compensatie van tussen de 200 en 400 euro, maar er kunnen ook vorderingen van duizenden euro’s tussen zitten. De polis hoeft niet meer actief te zijn om aanspraak te kunnen maken. Ook voor beëindigde en afgekochte polissen kunnen er compensatierechten bestaan. Polishouders hoeven ook niet bang te zijn dat ze na deze vergoeding geen aanspraak meer kunnen maken op compensatie uit toekomstige claims.

Waarom hebben polishouders zich nog niet gemeld?

Aegon heeft er wel al de nodige aandacht voor gevraagd, maar het probleem wordt mede veroorzaakt doordat veel particulieren in het verleden een dergelijke verzekering gehad hebben, maar dat ze zich niet beseffen dat ze recht hebben op een compensatiebedrag.

Geldt de compensatie alleen voor het Koersplan?

Nee, de verzekeraar heeft in het verleden onder diverse namen vergelijkbare beleggingsverzekeringen in de markt gezet. Dit werd grotendeels gedaan onder de naam van een dochterorganisatie van Aegon, namelijk Spaarbeleg. Naast het Koersplan gaat het bijvoorbeeld ook om de volgende producten: Fiscaal Voordeelplan, Mixplan en Vermogensplan. In totaal gaat het om 600.000 verkochte polissen. De verzekeraar had in totaal 200 miljoen euro gereserveerd, waarvan er dus nog 90 miljoen euro over is.

Ga op zoek naar de oude polissen en vraag compensatie aan

Indien u in het verleden een Aegon levensverzekering heeft gehad, zoek de polis dan op in uw administratie. Heeft u er niets meer van? Bel dan met Aegon. Zij kunnen u aan het polisnummer helpen. U kunt de compensatie nog tot 16 augustus online aanvragen. Daarna blijft u recht houden op compensatie, maar moet u telefonisch contact opnemen met de verzekeraar voor nadere instructies.

U kunt de claim online indienen via Aegon.