Wat doet inflatie met mijn spaargeld?

U moet rendement halen op uw spaargeld om te voorkomen dat uw vermogen minder waard wordt in plaats van meer. Wat is de invloed van inflatie op het spaargeld?

Door inflatie kunt u steeds minder kopen voor een euro. Als een brood nu 2 euro kost, betaalt u voor hetzelfde brood na één jaar mogelijk 2,04 euro en over vijf jaar 2,25 euro. Om geldontwaarding van spaargeld te voorkomen moet u spaargeld wegzetten tegen een zo hoog mogelijk rendement. Zolang de spaarrente hoger is dan de inflatie, neemt uw koopkracht met betrekking tot het spaargeld toe. Helaas verliest u nu bestedingsruimte door de zeer lage spaarrente.

Wat is inflatie?

Inflatie wordt veroorzaakt door een prijsstijging van de producten en diensten. Economen zijn het er niet over eens, maar vermoedelijk wordt inflatie veroorzaakt door de toename van de hoeveelheid geld, terwijl de economische productie achter blijft. Het tegenovergestelde kan ook sprake van zijn. In dat geval wordt er gesproken over deflatie.

Hoe kunt u zich wapenen tegen inflatie?

Door uw geld te investeren kunt u rendement halen. Het rendement moet hoger zijn dan de inflatie. Sparen geeft een naar verhouding laag rendement. Alternatieven die gemiddeld meer rendement opleveren, nemen weer risico’s met zich mee. Door te beleggen in aandelen of beleggingsfondsen maakt u kans op een hoog rendement, maar u kunt ook een negatief rendement maken. In dat geval teert u zelfs in op uw vermogen. Dat is erg zuur, want u verliest geld en u heeft last van inflatie.

Voordelen van inflatie

Het feit dat u steeds minder kunt kopen voor één euro zorgt voor jaarlijks stijgende uitgaven. Toch heeft inflatie niet alleen maar nadelen. Als u nu een annuïteitenhypotheek afsluit voor 250.000 euro met een looptijd van dertig jaar, zullen door de inflatie de maandlasten steeds eenvoudiger te dragen zijn. De bruto maandlasten blijven gelijk, maar het zal aanvoelen alsof het bedrag steeds lager wordt.

Belastingdienst moet ook nog een graantje meepikken

Tot 21.330 euro aan vermogen hoeft u geen belasting te betalen over uw spaargeld. Voor partners geldt gezamenlijk het dubbele bedrag. Over het meerdere moet u 30% belasting betalen over een verondersteld rendement van 4%. Hoeveel rendement u in werkelijkheid maakt doet niet ter zake. Zelfs bij een negatief rendement moet u nog steeds afrekenen over 4%. De heffing komt neer op 1,2% heffing over uw vermogen boven de vrijstelling.

Eigenlijk moet u over uw spaargeld dus een rendement maken om de inflatie tegen te gaan en om de belastingheffing te compenseren. In tijden met lage spaarrentes gaat dit niet lukken. Het is een kwestie van wachten. Uiteindelijk gaat de rente weer stijgen.