Kleine bedrijven ontslaan personeel om nieuwe regels

In de laatste dagen van juni is er het dubbele aantal aan ontslagaanvragen ingediend door het MKB. Vorige week zijn er 1.450 ontslagaanvragen bij het UWV terecht gekomen, tegen gemiddeld 800 in eerdere weken in 2015. Door nog in juni ontslag aan te vragen hoefde er geen transitievergoeding uitgekeerd te worden.

In juni hebben veel werkgevers toch nog even geld willen besparen door werknemers te ontslaan. Vorige maand kon dat namelijk nog gratis. Sinds 1 juli bestaat er onder voorwaarden recht op een transitievergoeding.

Wie heeft er recht op een transitievergoeding?

Ook tijdelijk personeel heeft onder de nieuwe Wet werk en zekerheid recht op een ontslagvergoeding. Tot 1 juli hadden alleen werknemers waarvan een vaste arbeidsovereenkomst wordt beëindigd recht op een dergelijke vergoeding. De ontslagvergoeding wordt nu transitievergoeding genoemd. Bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, bestaat er recht op een transitievergoeding. Een voorwaarde is wel dat de medewerker minimaal twee jaar gewerkt heeft voor de werkgever. Dit recht bestaat bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt toegekend over gewerkte periodes per half jaar. De vergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half jaar dienstverband gedurende de eerste 10 jaar. Vanaf het elfde jaar bedraagt de vergoeding 1/4 maandsalaris per half jaar. Heeft u bijvoorbeeld 2,5 jaar voor de werkgever gewerkt, dan bedraagt de vergoeding: 5/6 maandsalaris. De transitievergoeding kan niet meer worden dan 75.000 euro, of één jaarsalaris als dat een hoger bedrag is. Voor 50-plussers gelden er hogere vergoedingen.

De nieuwe Wet werk en zekerheid moet werknemers met een tijdelijk contract beschermen

De gewijzigde wet heeft als doel om werknemers met een tijdelijk dienstverband beter te beschermen. Er bestaat eerder recht op een vast contract, namelijk na maximaal drie contracten in twee jaar tijd. De werkgever heeft ook niet meer de mogelijkheid om een werknemer even drie maanden van de loonlijst te schrappen en vervolgens weer een tijdelijk contract aan te bieden. Werknemers moeten nu eerst een half jaar uit dienst, voordat ze opnieuw een tijdelijk contract kunnen krijgen.

Een lagere transitievergoeding bij kleine werkgevers

Bij het instellen van de transitievergoeding is er wel rekening gehouden met de nadelige effecten van deze vergoeding voor kleine werkgevers met een zwakke financiële positie. Voor deze werkgevers kan er een overgangsregeling gelden. Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract kan de transitievergoeding verlaagd worden of zelfs op nul gesteld worden. Dit is mogelijk voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. De slechte financiële positie van de werkgever moet dan wel de reden van ontslag zijn.

De tijdelijke stijging van het aantal ontslagaanvragen zal een tijdelijke situatie geweest zijn. Door de economische groei, zal de arbeidsmarkt nu weer sterk verbeteren.