AOW leeftijd wordt sneller verhoogd

Per 2013 is besloten om de AOW-leeftijd in kleine stapjes te verhogen naar 67 jaar. In de eerste jaren ging het om kleine stapjes van één maand per jaar. Eigenlijk was toen al te verwachten dat de verhogingen sneller doorgevoerd zouden worden, en dat is ook gebeurd. Per 2018 kunt u pas met pensioen op uw 66e verjaardag. Per 2021 is het al verschoven naar 67 jaar. Nog meer verhogingen zijn zeker niet uit te sluiten.

De Eerste Kamer is begin juni akkoord gegaan met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. In de oude situatie zou pas per 2023 de AOW leeftijd verhoogd zijn naar 67 jaar. In de nieuwe situatie gaat het pensioen met 67 jaar in per 2021. Vanaf 2021 wordt de datum dat u met pensioen kunt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. U kunt er bijna al vanuit gaan dat de AOW-leeftijd na 2021 nog verder wordt opgeschoven, want gemiddeld leven wij steeds langer.

Vooral oudere werknemers zijn de dupe

Indien u tientallen jaren voor de vermoedelijke pensioendatum zit, kunt u eventueel nog voorzieningen treffen om toch vervroegd met pensioen te kunnen. Voor werknemers van 55 jaar en ouder ligt het lastiger om nog een voorziening te treffen. Zij zullen over het algemeen moeten doorwerken tot 67-jarige leeftijd.

Hoe wordt de AOW gefinancierd

Maandelijks wordt er een premie ingehouden op uw brutoloon. De premie voor de AOW zit verwerkt in de eerste twee belastingschijven. Deze betaalt u niet voor uw eigen AOW-rechten, maar voor de huidige gepensioneerden. Dit wordt het zogenaamde omslagstelsel genoemd.

Dit is ook een deel van het probleem. Er komen steeds meer gepensioneerden die ook nog eens steeds ouder worden. Daar staan steeds minder werkenden tegenover die de benodigde bedragen moeten ophoesten. Om het systeem betaalbaar te houden moest er iets gebeuren. De verhoging van de pensioenleeftijd is geen populaire maatregel, maar op deze manier kunnen de kosten wel worden gedrukt.

Zelf voorzieningen treffen om eerder te stoppen met werken

Het eerder stoppen met werken wordt fiscaal niet meer gestimuleerd. Eventueel zijn er nog mogelijkheden met een in het verleden opgebouwd kapitaal in een lijfrenteverzekering. Een andere optie is om pensioenrechten eerder in te laten gaan, maar dit heeft wel grote consequenties voor de pensioenrechten na de officiële ingangsdatum van uw pensioen.

Ga in gesprek met uw adviseur om te kijken waar de mogelijkheden liggen. Begin er vroeg mee, want een paar jaren vóór de pensioendatum zijn er geen voorzieningen meer te treffen.