Bijna de helft van de auto’s is oververzekerd

Nederlanders zijn het op één na duurst verzekerde volk ter wereld. Uit een onderzoek in 2014 blijkt dat wij gemiddeld 4.090 euro per persoon aan premies per jaar betalen. Alleen de Zwitsers konden ons wereldwijd nog overtreffen met een gemiddelde van 4.641 euro. Eén van de grote kostenposten is de premie voor de autoverzekering. Bijna de helft van de auto’s is te ruim verzekerd, de kosten kunnen dus omlaag.

De beste verzekeringsvorm voor uw auto is voor een groot deel afhankelijk van de leeftijd en de dagwaarde van de auto. Er zijn drie verzekeringsvormen die standaard worden aangeboden door autoverzekeraars. Het gaat om de volgende dekkingen:

  • WA-dekking – Deze verzekeringsvorm biedt dekking tegen schade aangericht aan anderen. Dit is een verplichte verzekering. Een auto moet namelijk verzekerd zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid.
  • WA/beperkt casco dekking – Naast de verplichte WA-dekking keert deze verzekering ook uit bij een aantal in de polisvoorwaarden genoemde gebeurtenissen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan diefstal van de auto, ruitbreuk, brandschade en een aanrijding met loslopende dieren.
  • WA/casco dekking – Naast de dekking in de bovenstaande verzekeringsvormen biedt deze verzekering ook dekking voor schade aan de eigen auto, veroorzaakt door een ongeval door uw schuld. Bij een aansprakelijkheidsschade neemt deze verzekering de eigen schade voor de rekening.

Hoe kan een auto oververzekerd zijn?

Ongeveer 48 procent van de in Nederland rijdende auto’s is oververzekerd. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau MWM2. Van oververzekering is bijvoorbeeld sprake als een auto met een lage dagwaarde nog WA/casco verzekerd is. Een andere vorm van oververzekering is bijvoorbeeld een aanvullende schadeverzekering inzittenden plus een ongevallen inzittenden verzekering.

Indienu een auto van 10 jaar oud nog WA/casco verzekerd hebt, betaalt u naar verhouding veel teveel premie. Voor de premiestelling wordt er namelijk uitgegaan van de nieuwwaarde van de auto van 10 jaren geleden. Bij een schade wordt het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de dagwaarde. De uitkering uit de verzekering zal nooit hoger zijn dan de dagwaarde. Er gaat geen reparatie aan een auto uitgevoerd worden voor 3.000 euro, terwijl de auto maar 2.000 euro waard is.

Hoe ontstaat oververzekering en hoe kan het voorkomen worden?

Bij het afsluiten van een autoverzekering wordt de op dat moment best passende verzekeringsvorm gekozen. In de loop der jaren wordt de auto steeds minder waard. Op den duur is de dekking in de autoverzekering te ruim geworden voor de auto die sterk in dagwaarde gezakt is.

Een andere vorm van oververzekering kan bijvoorbeeld zijn gezinnen die bij de een verzekeringsadviseur een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Bij het verzekeren van de auto bij een ander advieskantoor wordt een autoverzekering afgesloten, inclusief rechtsbijstand. Indien de losse rechtsbijstandsverzekering ook dekking biedt bij verkeersdeelname, is er sprake van een dubbele dekking.

Ga samen met uw adviseur periodiek de lopende verzekeringen nalopen. De verzekering moeten namelijk zo goed mogelijk aan blijven sluiten bij de werkelijke situatie.