Sommige woonlastenverzekeringen zijn onder de maat

De woonlastenverzekering is een verzekering voor huiseigenaren waarmee ze zich kunnen verzekeren tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De dekking in deze verzekeringen is vaak te beperkt. Dit meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De woonlastenverzekering kan worden afgesloten als een extra vangnet. Bij overlijden van één van de huiseigenaren keert de overlijdensrisicoverzekering uit. Met de woonlastenverzekering koopt u ook een extra zekerheid in. De woonlasten worden namelijk geheel of gedeeltelijk voor u betaald bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Jaren geleden was deze verzekeringsvorm in opspraak door hoge provisies bij bepaalde organisaties. Dat gebeurt inmiddels niet meer, maar nu blijkt de dekking vaak onder de maat te zijn.

AFM waarschuwt voor deze verzekering

Volgens de AFM staat het klantbelang bij bepaalde woonlastenverzekeringen onder druk. Er zijn vaak beperkingen in de voorwaarden opgenomen die afbreuk doen aan het nut om deze verzekering af te sluiten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een beperkte duur van uitkering. Bij werkloosheid wordt er bijvoorbeeld uitgekeerd gedurende de periode dat u een WW-uitkering ontvangt. Dit soort beperkingen verminderen de toegevoegde waarde.

Is de woonlastenverzekering een nuttige verzekering?

U kunt u overal tegen verzekeren, maar het afsluiten van een woonlastenverzekering moet goed overwogen worden. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid met uw inkomen? Kunt u de woonlasten vervolgens nog opbrengen? Dit zijn vragen die u uzelf moet stellen voordat u een polis afsluit. Indien u de woonlasten nog kunt opbrengen bij een inkomensterugval, kunt u het verzekeren achterwege laten. Als u het wel moet verzekeren, kies dan de juiste polis.

Afsluiten van een woonlastenverzekering

Het kiezen van de verzekering die het beste bij uw situatie past is een kwestie van wensen op een rijtje zetten en advies inwinnen. Er zijn een aantal dekkingen waar u speciaal op moet letten bij deze verzekeringsvorm. Wij zullen enkele aandachtspunten noemen gericht op arbeidsongeschiktheid en op werkloosheid.

Belangrijke aandachtspunten in de dekking tegen arbeidsongeschiktheid:

  • Wanneer bent u volgens de voorwaarden arbeidsongeschikt?
  • Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid keert de verzekering uit?
  • Wordt er bij het bepalen van de arbeidsongeschiktheid uitgegaan van gangbare arbeid of passende arbeid? (passende arbeid sluit aan bij aard en niveau van de huidige baan)

Belangrijke aandachtspunten in de dekking tegen werkloosheid:

  • Hoe lang houd u recht op een uitkering uit de woonlastenverzekering?
  • Wordt er ook uitgekeerd bij werkloosheid na een tijdelijke arbeidsovereenkomst?
  • Wat zijn uw kansen om werkloos te raken?

Er zijn woonlastenverzekeringen die ruime voorwaarden hanteren, maar als consument is het moeilijk te vergelijken. Dit maakt deze verzekering bij uitstek een adviesproduct. Indien u deze verzekering wenst af te sluiten is het belangrijk om de voordelen en de nadelen goed tegen elkaar af te wegen.