2015 – Veranderingen die uw portemonnee treffen

In 2015 worden er weer veranderingen doorgevoerd die invloed gaan hebben op uw financiële huishouding. Vooral Nederlanders die in loondienst werken krijgen te maken met enkele ingrijpende wijzigingen. Deze hebben betrekking op het ontslagrecht en de rechten op WW. Wij zetten enkele veranderingen voor u op een rijtje.

De Nederlandse economie herstelt zich langzaam. Na jaren van krimp zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst weer wat beter. Toch is het nog steeds noodzakelijk om voorzieningen te versoberen en om te snijden in onze financiële vangnetten. Wij lichten de maatregelen gericht op werknemers en op de AOW nader voor u toe.

Maatregelen gericht op werknemers

Werkkostenregeling

De nieuwe werkkostenregeling maakt het verstrekken van onkostenvergoedingen lastiger en de maximale bedragen zijn verlaagd. Tot 2015 was het mogelijk om vrije vergoedingen te verstrekken. Vanaf 2015 gelden er striktere normen en moeten de gemaakte kosten onderbouwd worden. Er is nog een beperkte fiscale ruimte om vrije vergoedingen te verstrekken tot 1,2% van het fiscale loon.

Werkbonus vervalt voor werkenden van 61 jaar en ouder

Tot 2015 hadden werknemers van 61 jaar of ouder nog recht op een extra heffingskorting in de vorm van een werkbonus. Oude rechten blijven bestaan, maar de werkbonus is vervallen voor nieuwe gevallen. Daar staat tegenover dat voor iedereen de arbeidskorting wordt verhoogd.

Versobering van het ontslagrecht en de WW

Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. De kantonrechtersformule (manier om ontslagvergoeding te berekenen) gaat plaats maken voor de transitievergoeding. Over het algemeen betekent dit een lagere compensatie bij ontslag. Vanaf 1 juli 2015 worden er ook veranderingen doorgevoerd in de regeling van de WW. Nieuw is dat u na een half jaar WW alle soorten werk moet accepteren. Dit is in de oude regeling na één jaar WW. Nieuw is ook de Brug-WW! Hier bestaat recht op als een baan wordt gezocht in een andere beroepsgroep waarvoor omscholing noodzakelijk is.

Vanaf 1 juli 2015 nieuwe regels voor tijdelijke contracten

Vanaf 1 juli 2015 gelden er andere regels rondom de tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Nu mag er maximaal drie keer achtereen een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Dit gaat maximaal twee keer worden. Na twee contracten wordt het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een vast contract kan dan worden voorkomen door de betreffende werknemer minimaal een half jaar niet op de loonlijst te hebben.

Maatregelen gericht op de AOW

De geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd wordt in 2015 ook gewoon doorgezet, maar er zijn meer wijzigingen. Pensioengerechtigden met een jongere partner kunnen financieel zwaar getroffen worden door het afschaffen van de partnertoeslag. Nederlanders met een geboortedatum op of na 1 januari 1950 hebben geen recht meer op een partnertoeslag in het geval de partner nog niet pensioengerechtigd is. Dit zal vooral financiële gevolgen hebben als de jongere (niet pensioengerechtigde) partner geen zelfstandig inkomen heeft.