Koopkracht stijgt meer dan verwacht in 2015

Uit cijfers van minister Asscher blijkt dat
veel Nederlanders volgend jaar meer te besteden hebben dan op Prinsjesdag werd verwacht. Dit komt volgens het kabinet
doordat de inflatie lager uit gaat vallen.

Een doorsneegezin gaat er volgend jaar 0,75
procent op vooruit. Met Prinsjesdag werd er nog uitgegaan van een stijging van
0,5 procent. Vanaf 1 januari zullen werknemers gemiddeld een hoger netto
salaris krijgen, maar daar staan ook weer hogere lasten tegenover. Toeslagen
gaan gemiddeld omlaag en zorgpremies omhoog. De brandstofprijzen zijn op dit
moment laag, maar zullen per 2015 hoger uitvallen door een accijnsverhoging van
0,9 procent op benzine en diesel. Alle gestegen lasten meegewogen gaan wij er
gemiddeld toch 0,75 procent op vooruit in 2015.

Wat wil koopkracht eigenlijk zeggen?

Met koopkracht wordt uitgedrukt wat een
huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen. Door dit te vergelijken met
voorgaande jaren kan er een uitspraak worden gedaan over een stijgende of juist
een dalende koopkracht. Bij een ongewijzigd inkomen en stijgende prijzen daalt
de koopkracht. De koopkracht daalt bijvoorbeeld ook door stijgende belastingen.

Vooral de werkende Nederlander gaat erop
vooruit

De mate van de stijging van de koopkracht
verschilt sterk per inkomensgroep en gezinssamenstelling. De meeste werknemers
gaan erop vooruit, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor gezinnen waarvan
slechts één van de twee werkt. Deze groep moet zelfs 2,5 procent aan koopkracht
inleveren. Werknemers met het minimumloon zullen vanaf volgende maand een lager
nettoloon ontvangen. Dit zal weer gedeeltelijk gecompenseerd worden door onder
andere toeslagen.

Ontwikkeling van de koopkracht in de
afgelopen jaren

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de
koopkracht in 2013 gezakt is met 1,1 procent. Dit was toen al het vierde jaar
op rij dat er aan koopkracht ingeleverd is. Dit was ook in de lijn met de
economische omstandigheden en de steeds verder oplopende werkloosheid. In de
periode 1985 tot 2009 is de koopkracht nog jaarlijks gestegen met gemiddeld 1,8
procent per jaar. Alleen in het jaar 2005 was er een kleine dip. De definitieve
cijfers over het jaar 2014 volgen begin volgend jaar.

Kleine feestjes moeten ook gevierd worden

De verwachtingen over de ontwikkelingen van
de koopkracht in 2014 zullen nog niet zorgen voor een vreugdestemming, maar er
is in ieder geval weer sprake van een
stijging. In meerdere opzichten gaat het economisch weer wat beter met
Nederland. Langzaam kruipen wij uit de crisisjaren.