Huis kopen? Wat gaat er veranderen in 2015?

De regeling van de hypotheekrenteaftrek wordt per 2015 verder versoberd . Ook het vervallen van de verhoogde schenkingsvrijstelling kan invloed hebben op de huizenmarkt. In 2015 worden er een aantal veranderingen doorgevoerd die het minder aantrekkelijk maken om een huis te kopen.

De huizenmarkt heeft in 2014 een voorzichtig herstel ingezet. Dit werd mede ondersteund door de verhoogde schenkingsvrijstelling voor het kopen van een huis. De zeer lage hypotheekrente heeft natuurlijk ook het nodige effect gehad. In 2015 worden er een aantal versoberingen doorgevoerd die het herstel van de huizenmarkt geen goed zullen doen.

Hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 51 procent

In 2014 is het maximale percentage waar hypotheekrente tegen kon worden afgetrokken verlaagd van 52 procent naar 51,5 procent. Jaarlijks wordt het maximale percentage verlaagd met 0,5 procentpunt tot iedere huiseigenaar de hypotheekrente nog maximaal kan aftrekken tegen 38 procent. Voor 2015 komt het maximale percentage op 51 procent uit. Dit raakt alleen huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf. Uitgedrukt in geld kost dit ongeveer 50 euro per 10.000 aan betaalde hypotheekrente.

Einde verhoogde schenkingsvrijstelling per 2015

Voor aflossing van de hypotheekschuld, verbeteren van de eigen woning en voor het kopen van een huis was het tijdelijk mogelijk om een bedrag van 100.000 euro te schenken. Vanaf 2015 is het nog steeds mogelijk om een verhoogde schenking te verrichten, maar het bedrag is kleiner. Ook worden er nu weer eisen aan de schenking gesteld. De schenking moet verricht worden aan de kinderen met een leeftijd tussen 18 tot 40 jaar.

De maximale hypotheek wordt verlaagd

Op twee manieren wordt de maximaal te verkrijgen hypotheek verlaagd. Ten eerste moet vanaf 1 januari een groter deel van de kosten koper bij het kopen van een huis uit eigen middelen worden betaald. Er mag maximaal 103 procent van de marktwaarde van het huis gefinancierd worden. In 2014 is dit percentage nog 104 procent. Ten tweede wordt de maximale verstrekking op basis van het inkomen ook verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door nieuwe maatstaven die banken opgelegd hebben gekregen vanuit berekeningen van het Nibud.

Heffing eigenwoningforfait omhoog

De hoogte van het eigenwoningforfait gaat volgend jaar omhoog. Voor de meeste huiseigenaren zal dit betekenen dat de heffing wordt verhoogd van 0,7 procent naar 0,75 procent van de WOZ-waarde. Voor huizen met een WOZ-waarde boven de 1.040.000 euro, stijgt de heffing zelfs van 1,8 procent naar 2,05 procent. Deze hoge heffing wordt berekend over de waarde van het huis boven de 1.040.000 euro.

Rente op restschulden is vijftien jaar aftrekbaar

Het is niet alleen maar slecht nieuws, want restschulden uit een vorige woning zijn voor een langere periode aftrekbaar. Deze periode was beperkt tot tien jaren. Per volgend jaar is het verruimd naar vijftien jaar. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan in de periode vanaf 29 oktober 2012 tot en met 2017.