Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers?

In Nederland zijn ongeveer 800.000 zzp-ers actief. Deze zelfstandig ondernemers kunnen bij het wegvallen van het inkomen geen beroep doen op de WW of op de WIA. Met name het risico van arbeidsongeschiktheid wordt onderschat. De PvdA pleit nu voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. Het zijn plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer 40 procent van de zzp-ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Dit kan grote problemen veroorzaken bij het langdurig arbeidsongeschikt raken. Het maandelijkse inkomen kan namelijk in één keer volledig wegvallen. Vangnetten zijn er niet, dus is het belangrijk om in ieder geval een verzekering af te sluiten om te zorgen voor een basisinkomen bij het niet meer kunnen werken. Dit heeft de PvdA ook ingezien en pleit voor een verplichtgestelde verzekering.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de PvdA pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. Op dit moment is 11 procent van de beroepsbevolking zzp-er. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verder stijgen. Om te voorkomen dat zzp-ers er massaal voor kiezen om zich niet te verzekeren, moet er een verplichte verzekering komen. Voor werknemers is er de WIA. Voor zelfstandigen moet er een vergelijkbare verzekering komen. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt, maar het voorstel ligt er. Ook D66 ziet het nut in van een dergelijke verzekering voor zzp-ers, maar wil het niet verplicht gaan stellen.

Zelfstandigen hadden ooit een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tot 2004 was er nog een vangnet voor zelfstandigen in de vorm van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid bood deze verzekering maximaal een uitkering ter hoogte van het bijstandsniveau. Tegenwoordig krijgen zelfstandigen bij het wegvallen van het inkomen onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoogte van het gezinsinkomen en naar het vermogen van de zelfstandige.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeft niet duur te zijn

Veel zzp-ers gaan er al vanuit dat ze teveel moeten betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Toch valt de hoogte van de maandelijkse premie voor veel vakgebieden mee. De premie is vooral hoog voor beroepsgroepen die een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid hebben. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan glazenwassers en straatleggers. Voor bepaalde beroepsgroepen kan er afhankelijk van de leeftijd en gezondheid al een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten worden tegen een relatief lage premie van een paar honderd euro per maand. De maandelijkse lasten van deze verzekering zijn te drukken door bijvoorbeeld te kiezen voor een lagere jaarlijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid.