Let op! De partnertoeslag naast de AOW vervalt in 2015

In 2015 wordt er gesneden in de rechten van mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De partnertoeslag wordt vanaf april 2015 niet meer toegekend aan nieuwe AOW-gerechtigden. Dit heeft grote financiële gevolgen voor nieuwe gepensioneerden met een jongere partner.

Het wordt steeds belangrijker om goed te letten op de financiële positie na de pensionering. Heeft u na uw pensioendatum voldoende inkomen om van rond te komen? Voor gepensioneerden bestaat nu nog recht op een partnertoeslag als de nog niet pensioengerechtigde partner minder dan 1.330,92 euro bruto per maand verdient. De eerste 224,28 euro aan inkomen per maand is volledig vrijgesteld. Een inkomen vanaf 224,28 euro tot 1.330,92 euro zorgt voor een lagere partnertoeslag.

Wat gaat er veranderen in 2015?

Nederlanders met een geboortedatum na 31-12-1949 hebben geen recht meer op de partnertoeslag. De gevolgen zijn groot voor een grote groep Nederlanders met een jongere partner. Vooral bij een leeftijdsverschil van meerdere jaren is de financiële teruggang groot. Uitgaande van de cijfers van 2014 bedraagt de partnertoeslag maximaal 737,76 euro per maand. Bij partners waarvan de jongste partner nog niet pensioengerechtigd is maakt het financieel een groot verschil of er wel of niet recht bestaat op partnertoeslag.

Voorbeeld

Partners hebben een leeftijdsverschil van drie jaren. De oudste met een geboortedatum vóór 01-01-1950 krijgt in 2014 voor het eerst recht op AOW. De jongste heeft geen zelfstandig inkomen. De gepensioneerde heeft geen aanvullend pensioen naast de AOW. Er bestaat recht op een AOW van 762,88 euro plus het volledige partnerpensioen van 737,76 euro. In totaal ontvangen ze bruto per maand: 1.500,64 euro.

In het volgende voorbeeld is het enige verschil dat de oudste partner geboren is in 1950. Er bestaat recht op hetzelfde bedrag aan AOW, namelijk 762,88 euro. Er bestaat geen recht op partnertoeslag. In dit geval wordt er per jaar minder uitgekeerd: 737,76 euro x 12 = 8.853,12 euro. Tot de jongste partner ook recht heeft op AOW blijven ze dit tekort houden.

Hoe kan dit pensioentekort worden opgevangen?

Nederlanders die nog maar een paar jaren vóór de pensioendatum zitten, kunnen nauwelijks nog voorzieningen treffen. In een paar jaren tijd zijn grote financiële gaten niet meer te dichten. Partners die nog meerdere jaren vóór de pensioendatum zitten, kunnen nog vermogen reserveren ter aanvulling op het pensioen.

Een extra aanvulling op het pensioen opbouwen

Op verschillende manieren kunt u zorgen voor een extra kapitaal om tekorten op te vullen. U kunt sparen op een spaarrekening of vermogen opbouwen door te gaan beleggen. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat het opgebouwde bedrag meetelt voor een eventuele belastingheffing over het vermogen. Een andere mogelijkheid is het kiezen voor bankspaarlijfrente of een lijfrenteverzekering. De inleg is onder voorwaarden nu aftrekbaar van het inkomen en de uit te keren termijnen vanaf pensioenleeftijd worden juist weer belast.

Op tijd maatregelen treffen is bij grote leeftijdsverschillen tussen partners cruciaal.