Eigenwoningforfait omhoog in 2015

Per 2015 wordt het eigenwoningforfait weer verhoogd. Voor de meeste eigen woningen wordt de fictieve bijtelling verhoogd van 0,7 naar 0,75 procent. Dit is een kleine stijging, maar laten we niet vergeten dat het percentage per 2014 ook al is verhoogd, namelijk van 0,6 naar 0,7 procent.

Het eigenwoningforfait is een fictieve heffing die huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen. Deze fictieve bijtelling verlaagt het fiscaal voordeel waar u van kunt profiteren doordat de betaalde hypotheekrente aftrekbaar is van het inkomen. De heffing is bedoeld voor huiseigenaren omdat ze geen huur hoeven te betalen. De hoogte is afhankelijk van de WOZ-waarde van de eigen woning. De meeste woonhuizen vallen in de heffing van 0,7 procent, waarvan de heffing per 2015 dus wordt verhoogd naar 0,75 procent.

Hoe wordt de fictieve heffing berekend?

De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt het percentage aan fictieve heffing. Voor huizen met een WOZ-waarde tussen 75.001 euro en 1.040.000 euro bedraagt de heffing 0,75 procent per 2015. Voor huizen met een hogere waarde is een formule opgesteld om de heffing vast te stellen. Voor huizen met een WOZ-waarde tot en met 75.000 euro, geldt een lager percentage tot 0,55.

Voorbeeldberekening

Een eigen woning heeft een WOZ-waarde van 200.000 euro. De fictieve heffing bedraagt 200.000 x 0,75 procent = 1.500 euro. Dit bedrag wordt bij het inkomen opgeteld. De te betalen belasting is afhankelijk van de belastingschijf waar de top van uw inkomen in belast wordt. Voor de meeste huiseigenaren zal het gaan om de 42 procent schijf. De belastingheffing bedraagt in dit geval 630 euro. Uitgaande van dezelfde gegevens en bij een berekening over 2014 zou de belastingheffing bedragen: 588 euro. De netto lasten in onze voorbeeldberekening stijgen volgend jaar dus met 42 euro.

Verhoging van het eigenwoningforfait beperkt het fiscaal voordeel van een eigen woning

De heffing voor de eigenwoningforfait verlaagt het fiscaal voordeel voor huiseigenaren. In het geval u in de hoogste belastingschijf valt, krijgt u per 2015 nog meer fiscale beperkingen te verwerken. De hypotheekrente is per 2015 maximaal aftrekbaar tegen een belastingtarief van 51 procent. In 2014 bedraagt dit maximale percentage nog 51,5 procent. Een bijkomend nadeel is dat bij de fictieve heffing van het eigenwoningforfait wel belasting wordt geheven tegen 52 procent.

Waarom gaat het eigenwoningforfait omhoog per 2015?

De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van twee factoren, namelijk de WOZ-waarde van huizen en de gemiddelde huurprijzen. De verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een sterke stijging van de huurprijzen. Door een politiek besluit zijn de huren marktconform gemaakt. Dit heeft dus ook effect op de portemonnee van de huiseigenaar.