Waar komt de pijn van de naheffing te liggen?

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een naheffing aangekondigd in verband met de afbouw van inkomensafhankelijke heffingskortingen. Tussen de vijf en zes miljoen Nederlanders krijgen nog een rekening gepresenteerd van gemiddeld 150 euro. De hoogte van de heffing voor u persoonlijk is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De staatssecretaris heeft inzichtelijk gemaakt welke inkomensgroepen de meeste pijn gaan voelen.

Het lijkt een onverwachte naheffing van de Fiscus, maar volgens Eric Wiebes was dit tekort al in oktober 2013 bekend. Voor de Nederlandse belastingbetalers maakt het geen verschil. Ze moeten meebetalen om het tekort weer te dichten. De naheffing wordt gevoeld door zowel werkenden als gepensioneerden. Er zijn echter wel grote en vreemde verschillen. De lage inkomens zullen worden ontzien, maar vreemd genoeg de hoogste inkomens ook. De lasten zullen vooral gedragen worden door de Nederlanders met een inkomen uit dienstbetrekking van maximaal ongeveer 56.500 euro en door zelfstandigen. Werknemers met een inkomen vanaf 70.000 per jaar zonder een dertiende maand zullen geen naheffing krijgen.

Hoe groot wordt de naheffing?

Uit de berekeningen blijkt dat mensen met een inkomen tot ongeveer 20.000 per jaar niet hoeven bij te betalen. Sterker nog, zij krijgen juist tot 200 euro terug in bepaalde gevallen. Als u geen loon uit dienstbetrekking ontvangt, kunt u er maximaal 737 euro op achteruit gaan. Werknemers met een salaris van 50.000 euro en die daarnaast alleen vakantietoeslag krijgen, gaan er maximaal 74 euro op achteruit. Dezelfde werknemers die naast het salaris ook nog een bonus en een dertiende maand ontvangen, gaan er 321 euro op achteruit.

Gepensioneerden met een modaal inkomen zullen maximaal worden aangeslagen voor een naheffing van 105 euro. Ouderen met een beter pensioen zullen meer lasten moeten dragen. De naheffing kan voor deze groep oplopen tot 372 euro.

Alle pijlen zijn gericht op staatssecretaris Eric Wiebes

In een korte periode heeft de staatssecretaris meerdere voor de belastingbetaler ongelukkige maatregelen voorgesteld. Naast de aankondiging van de naheffing kwam de heer Wiebes eerder al met een omstreden plan om eigenaren van een leaseauto zwaarder te belasten. Daar blijft het niet bij, want ook heeft hij een zwaardere belastingheffing voor erfgenamen van familiebedrijven aangekondigd en weer terug moeten trekken. Ook de plannen voor het zwaarder belasten van de leaseauto’s lijken niet door te gaan.

De naheffing had beter gecommuniceerd moeten worden

Staatssecretaris Eric Wiebes en zijn voorganger Frans Weekers hadden de naheffing eerder aan moeten kondigen. Dit was niet alleen beter geweest voor de financiële positie van de belastingbetaler, het was ook beter geweest voor het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek.