Pensioenopbouw wordt versoberd vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 gaan de nieuwe pensioenregels in. Doordat we steeds langer leven en door de lage rendementen moeten er maatregelen worden getroffen. De huidige pensioenen zijn voor de toekomst onbetaalbaar.

De meeste bij de werkgever opgebouwde pensioenregelingen zijn gebaseerd op de eindloonregeling en de middelloonregeling. In deze pensioenvormen bouwt de deelnemer gedurende het loondienstverband een bepaald percentage van het laatstverdiende loon of van het gemiddelde loon op. Doordat de regelingen worden versoberd zullen deelnemers minder pensioen opbouwen. U moet dus langer doorwerken voor een lager pensioen.

Wat houden de middelloonregeling en de eindloonregeling in?

In de middelloonregeling bouwt u een pensioen op dat wordt afgestemd op het gemiddelde inkomen. Bij een loonsverhoging zal de verhoging van het pensioen alleen worden meegerekend over de jaren die nog opgebouwd moeten worden. Hiermee wordt het pensioen dus afgestemd op het gemiddelde loon. De eindloonregeling gaat uit van het laatstverdiende loon. Bij een loonsverhoging wordt er door de werkgever een extra inleg gestort om ook over de achterliggende jaren de opbouw te baseren op het laatstverdiende loon. Vooral de eindloonregeling is zeer kostbaar. Veel bedrijven zijn al overgestapt naar de goedkopere middelloonregeling. Naast deze twee regelingen bestaat er ook nog de beschikbare premieregeling. In deze regeling hangt de pensioenuitkering niet af van het salaris, maar van de ingelegde premie.

Pensioen opbouwen over het inkomen boven de franchise

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering. In pensioenregelingen wordt er pensioen opgebouwd over het salaris minus een deel van het salaris waar de AOW tegenover staat. Het deel van het inkomen waar de AOW tegenover staat wordt de franchise genoemd. Het inkomen minus de franchise wordt de pensioengrondslag genoemd. Over dit deel wordt pensioen opgebouwd.

Wat gaat er veranderen vanaf 2015?

Voor werknemers met een inkomen vanaf 100.000 euro wordt de grootste verandering doorgevoerd. De opbouw wordt namelijk beperkt tot een inkomen van 100.000 euro. Over het meerdere zal er geen pensioen meer opgebouwd worden. De werknemer moet zoeken naar alternatieven om toch een aanvulling voor na de pensionering op te bouwen. Werknemers met een dergelijk inkomen zullen ook nog last ondervinden van de onderstaande versoberingen.

Voor de middelloonregeling en de eindloonregeling gelden opbouwpercentages die maximaal gehanteerd mogen worden. Voor de middelloonregeling geldt op dit moment een maximaal opbouwpercentage van 2,15 procent. Uitgaande van een pensioengrondslag van 25.000 euro en 30 dienstjaren, kan er nu maximaal opgebouwd worden aan bereikbaar pensioen: 2,15 procent x 30 dienstjaren x 25.000 euro = 16.125 euro per jaar. Het percentage wordt per 2015 gemaximeerd tot 1,875 procent. Uitgaande van dezelfde pensioengrondslag en dienstjaren, komt het bereikbaar pensioen nu uit op: 14.062,50 euro per jaar.

Voor de eindloonregeling zakt het maximaal opbouwpercentage van 1,9 procent naar 1,657 procent. Ook voor werknemers in de zogenaamde beschikbare premieregeling daalt het opbouwpercentage.