Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden. Bij advisering houden wij rekening met de kennis die u heeft van financiële zaken en uw ervaring met financiële producten. Door ook rekening te houden met uw risicobereidheid kunnen onverwachte en ongewenste situaties worden voorkomen. Uw unieke eigenschappen op deze gebieden worden samengevat in een cliëntprofiel.

Daarnaast zijn wij bij het adviseren over impactvolle en complexe producten verplicht om informatie in te winnen over onze cliënten. De informatie moet geïnventariseerd worden voor zover het relevant is voor het advies (art. 4:23 Wft). Bij een aanpassing van het product moet het advies worden geactualiseerd of nieuw worden opgesteld.

Wij willen u derhalve vragen om het inventarisatieformulier en cliëntprofiel zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt het onderstaande formulier invullen, of het formulier downloaden (onderaan deze pagina) en dan invullen. Tot slot willen wij u verzoeken om naar ons gesprek een aantal (financiële) gegevens mee te nemen. De mogelijk relevante gegevens vindt u bij de checklist (onderaan deze pagina).

Persoonsgegevens

Gegevens Cliënt

ManVrouw

Jaar

Gegevens Partner

ManVrouw

Jaar

Jaar

Jaar

Jaar

1e Kind

ManVrouw

ThuisUit

2e Kind

ManVrouw

ThuisUit

3e Kind

ManVrouw

ThuisUit

4e Kind

ManVrouw

ThuisUit

5e Kind

ManVrouw

ThuisUit

NeeJa, sinds

NeeJa, sinds

Cliëntprofiel

Via

Wij sparen circa € structureel per maand

jaar. De omvang hiervan bedraagt ca. €

Mijn gewenste pensioenleeftijd is jaar en die van mijn partner is jaar.

Pensioneren:
Overlijden:
Overlijden partner:
Arbeidsongeschiktheid:

Pensioneren:
Overlijden:
Overlijden partner:
Arbeidsongeschiktheid:

Gelieve de volgende onderdelen alleen in te vullen als u over dat onderwerp geadviseerd wilt worden

%

%

Gelieve de volgende vragen alleen in te vullen als u zelfstandig ondernemer / DGA bent

personeelsleden

EUR EUR bruto per jaar kosten

Alles uitklappen

Checklist (pdf) Uitgavenoverzicht (xls) Inventarisatie Formulier (pdf)